“Зөвлөгөө өгөх ур чадварын сургалт” амжилттай зохион байгуулагдлаа.