“ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ УР ЧАДВАР” сургалтын бүртгэл явагдаж байна.