Нийслэлийн Амгалан амаржих газарт Эерэг харилцаа эмчийн жор сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.