“Францын сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны тухай” дотоод сургалт зохион байгууллаа.