Хүчирхийлэл үйлдэгч хүний сэтгэл зүйн байдлын тухай яриа өглөө.

Ийгл ТВ-ийн “Хаалттай хаалганы цаана” хөтөлбөрийн хүрээнд Зочны цаг хөтөлбөрт ССҮТ-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Ууганцэцэг сэтгэл судлаач хүчирхийлэл үйлдэгч хүний сэтгэл зүйн байдлын тухай яриа өглөө. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж бгаа хүмүүс бэлэн төрдөггүй бөгөөд тэд орчноос бага багаар харж сонсож хүртэж зан үйл нь суудаг гэж яриандаа өгүүллээ. Хүчирхийлэлд өртсөн хүнд тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй байдагтай адил хүчирхийлэл үйлдсэн хүнд ч сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ хэрэгтэй хэрэгтэйг онцолжээ.

ССҮТ, 2012.12.01

Бусадтай хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •