Танилцуулга

Сэтгэл Судлалын Үндэсний Төв нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх сурталчилан дэлгэрүүлэх, амьдралын өдөр тутмын хэрэглээнд нэвтрүүлэх зэрэг зорилгынхоо хүрээнд үйл ажиллагаагаа тогтвортой эрхэлж байгаа мэргэжлийн ууган байгууллагуудын нэг юм. Манай төв онол-практикийг хослуулан хувь хүн, хүүхэд, гэр бүл, байгууллагад сэтгэл зүйн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

  • Мэргэжлийн ур чадвартай, эвсэг хамт олон
  • Мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн, үйлчлүүлэгчээ хүндлэн, нууцыг хадгалж ажилладаг
  • Үйлчлүүлэгчтэйгээ үр дүнтэй,тогтмол хамтын ажиллагааг эрхэмлэдэг
  • Нийгэмд сэтгэл зүйн үйлчилгээний хэрэглээг нэвтрүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахыг зорьдог
  • Мэргэжилтнүүдийнхээ ур чадварыг тогтмол хөгжүүлж,үр дүнтэй үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаардаг

МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН СУУРЬ ЗАРЧИМ

  • Бие хүний эрх, нэр төрийг хүндэтгэнэ;
  • Мэргэжлийн ёс зүй, ур чадварын хэм хэмжээг баримтлана;
  • Үйлчилгээндээ шүүмжлэлтэй, урамшуулалтай хандаж хариуцлага хүлээнэ;
  • Үйлчлүүлэгчтэйгээ нээлттэй, үнэнч шударга, чин сэтгэлээсээ харилцана;
  • Ажилдаа бүтээлч, идэвх санаачлагатай, тогтвортой үнэнчээр ажиллана;

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

СУРГАЛТ

ЗӨВЛӨГӨӨ

СУДАЛГАА

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР