Бид өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд дараах ном бүтээлүүдийг гаргасан байна.

Ном

Сэтгэл зүйн фитнес

Сэтгэл судлаачийн 101 хариулт

Боломж дандаа чиний гарт

Өсвөр насныхны 201 асуулт

Сэтгэл судлаачтай ярилцъя

Өөрийгөө болон гэр бүлээ халамжлах ном

Гарын авлага /Мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан/

  • Хүүхдийн асран хамгаалагч тогтоох гарын авлага
  • Зөвлөгөө өгөх онол, арга зүй гарын авлага
  • Сэтгэл зүйчийг чадавхжуулах гарын авлага
  • Бүлгийн зөвлөгөө явуулах гарын авлага

Судалгаа

Нийгэм сэтгэл зүйн хөгжил тайлан

Бүтээгдэхүүн

Stress toy

Өнгөний тест