Цахим зөвлөгөөний тухай

Цахим зөвлөгөөний тухай

…Дэлхий даяар бий болсон хөл хорио болон тодорхойгүй байдлын улмаас хүмүүсийн сэтгэлзүйн байдал тогтворгүй болж өмнөх үеэс ч илүү сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засал авах хэрэгцээ нь нэмэгдэж байна… Ковид-19 үед…